www.historiawag.euhistoriawag.eu

Wystawy

W Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy od 5 listopada 2010 r. do 23 stycznia 2011 r. będzie można obejrzeć Zbiory Metrologiczne Aliny i Juliusza Gustowskich. Politechnika Lubelska - wystawa z cyklu historia przemysłu lubelskiego prezentująca fabrykę wag.

Publikacje

Dział publikacje zawiera opis i linki do publikacji umieszczonych w internecie. Ostatnio przeczytane w Przeglądzie Technicznym nr 24 z 2010r " Wagi z Lublina. Autorzy - Krystyna Schabowska, Zdzisław Kwiatkowski

Wagi w Polsce

Poniżej przedstawiam informacje o wzmiankach historycznych na temat miar w Polsce. Są to informacje dotyczące formalnych dokumentów mówiących o miarach jak również inne ciekawe informacje dotyczące miar, wag i odważników. Część cennych informacji z oryginalnych dokumentów uzyskałem kilka lat temu na interesującej wystawie pt. "TECHNIKA W STARODRUKU" zorganizowanej przez Politechnikę Lubelską. Pierwszą informacją o miarach, którą poznałem, był wydany przez Króla Kazimierza Wielkiego Przywilej dla mieszczan krakowskich.
Rok 1354
Przywilej Kazimierza Wielkiego dla mieszczan krakowskich.
Rok 1420 - Statut Krakowski
cyt. "Miary zboża, sukien i innych rzeczy ziemnych przez kmiecie do targu wożonych, przez wojewodę na każdy rok stanowione być mają"
Rok 1423 - Statut Warcki
Prawo nadane przez Władysława Jagiełłę w 28 października 1423 roku w Warcie. Statut nadawał obowiązek kontroli miar i wag w miastach oraz nadawanie cen na artykuły rzemieślnicze.
Rok 1454 - Statuty Mieszawskie
Powielenie obowiązku kontroli miar i wag w miastach oraz nadawanie cen na artykuły rzemieślnicze wprowadzonych w Statucie Warskim.
Rok 1496 - Statuty Piotrkowskie
Powielenie obowiązku kontroli miar i wag w miastach wprowadzonego w Statucie Warskim i następnie Mieszawskim.
Rok 1507
Zrównanie wagi i łokcia krakowskiego z poznańskim, a lwowski i lubelski "w swojej mierze pozostawione".
Rok 1511
Wydanie przez Sejm Piotrkowski nakazu używania starych miar oraz zakazu ich fałszowania. Głównym celem była ochrona obywateli przed wyzyskiem kupców i rzemieślników a nie ujednolicenie systemu miar w Polsce. Dopiero pewne uporządkowanie systemu miar nastąpiło w 1565r po wydaniu ustawy o miarach.
Rok 1565 - Ustawa na Miary y Wagi
Rok w którym Sejm Piotrkowski ogłosił akty prawne o miarach i wagach. Ponad czterysta lat temu doceniono rolę pomiarów w handlu i rozliczeniach wagowych. Wydana ustawa porządkuje i ujednolica system miar w Polsce.
Rok 1613
Określono miary wileńskie i kowieńskie i nakazano, aby miary wymierzone i cechowane były "żelazem okuwane, albo z miedzi urobione, jedne na ratuszu a drugie w grodzie zostały i potrzebującym dawane były".
Rok 1680
Wykonanie techniką kowalską wagi ratuszowej tzw. wagi miejskiej w Kołobrzegu. Waga przetrwała wieki i jest eksponatem muzealnym w Kołobrzegu.
Rok 1685
Konstytucje koronne Wielkiego Księstwa Litewskiego
Rok 1754
Inwentarz Nowy Praw Statutów Koronnych Wielkiego Księstwa Litewskiego. Dokończony w 1754 roku.
Rok 1777
Kolejną ciekawa wzmiankę o wagach można znaleźć w podręczniku fizyki z 1777r. Opis mówi o wagach ( przemianach ) ich prostej budowie, małej dokładności i możliwości oszukiwania kupujących. Autor radzi aby unikać kupowania towarów ważonych za pomocą tych prostych wag.
Rok 1856
Powstanie Fabryki Wag Juliusz Sperling i s-ka w Warszawie.
Rok 1878
Powstanie Fabryki Wag Alfreda Krzykowskiego w Warszawie.
Rok 1879
Powstanie Fabryki Wag Wilhelma Hessa w Lublinie.
Rok 1883
Powstanie Fabryki Wag Weber-Dahne i s-ka w Warszawie.
Rok 1919
Dekret o Miarach z dnia 08 lutego 1919roku.


Księgarnia Chrześcijańska księgarnia

Główny Urząd Miar w Warszawie

Urząd administracji rządowej, właściwy w sprawach miar i probiernictwa. Zbiory muzealne GUM

Muzea posiadające zbiory wag i odważników

Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku

Prywatne kolekcje

Marek Sandecki >- piękny zbiór wag i odważników

Ciekawostki kolekcjonerskie

Waga Rademachera - opis Radosław Skowron

Czy wagi to antyki - opis Jerzy Mikoszewski

© Copyright 2010 Historiawag |  Design by:Zkwiat |

Żadna ze stron nie może być wykorzystywana w celach komercyjnych. Przetwarzanie i publikacja wyłącznie za zgodą autora stron WWW !