www.historiawag.eu
historiawag.eu

Wystawy

W Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy od 5 listopada 2010 r. do 23 stycznia 2011 r. będzie można obejrzeć Zbiory Metrologiczne Aliny i Juliusza Gustowskich. Politechnika Lubelska - wystawa z cyklu historia przemysłu lubelskiego prezentująca fabrykę wag.

Publikacje

Dział publikacje zawiera opis i linki do publikacji umieszczonych w internecie. Ostatnio przeczytane w Przeglądzie Technicznym nr 24 z 2010r " Wagi z Lublina. Autorzy - Krystyna Schabowska, Zdzisław Kwiatkowski

Ważenie w starożytności - początki

Początki zastosowań wag sięgają najprawdopodobniej okresu około 4000 p.n.e.. W ówczesnym czasie w rejonie rzeki NIL, dorzeczu rzek Eufrat, Tygrys i Indus na żyznych glebach przy sprzyjających warunkach klimatycznych rozwinęło się rolnictwo. W te urodzajne rejony napłynęło wiele plemion z różnych stron świata. Powstały wielkie osady i pierwsze miasta, nastąpił rozwój rzemiosła i handlu. Wiele wskazuje na to że właśnie w tym rejonie świata ważenie stało się potrzebą i koniecznością.

historiawag.eu


Początkowo handlowano głównie na zasadzie wymiany barterowej, jednak w przypadku kosztownych kruszców pojawiła się potrzeba dokładniejszego sposobu rozliczania. Przyjęto więc wagową metodę porównywania masy towaru i wzorca. I to był początek udokumentowanego zastosowania wag prostodzwigniowych w rozliczeniach handlowych. Pierwszymi wagami były wagi prostodzwigniowe, równoramienne z zawieszonymi na końcach porównywanymido których mocowano ważone (porównywane ) towary. Wydaje się oczywiste, że pomysł tej wagi został zaczerpnięty ze sposobu przenoszenia na ramionach towarów zawieszonych na bambusowych lub drewnianych drągach.


historiawag.eu Rysunek obok pokazuje sposób przenoszenia, transportu towarów w starożytności. Metoda ta stosowana jest do dzisiaj w wielu miejscach na świecie, wszędzie gdzie transport odbywa się bezpośrednio przez człowieka. W tym sposobie transportu wykorzystuje się równowagę mas zawieszonych na końcach dźwigni (noszy) tak by żaden z zawieszonych towarów nie przeważał ci ułatwiało ruch niosącemu nosze. Czyż nie jest to właśnie waga prostodzwigniowa w stanie równowagi zawieszona na ramieniu człowieka?

Księgarnia Chrześcijańska księgarnia

Główny Urząd Miar w Warszawie

Urząd administracji rządowej, właściwy w sprawach miar i probiernictwa. Zbiory muzealne GUM

Muzea posiadające zbiory wag i odważników

Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku

Prywatne kolekcje

Marek Sandecki >- piękny zbiór wag i odważników

Ciekawostki kolekcjonerskie

Waga Rademachera - opis Radosław Skowron

Czy wagi to antyki - opis Jerzy Mikoszewski

© Copyright 2010 Historiawag |  Design by:Zkwiat |

Żadna ze stron nie może być wykorzystywana w celach komercyjnych. Przetwarzanie i publikacja wyłącznie za zgodą autora stron WWW !