www.historiawag.euhistoriawag.eu

Wystawy

W Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy od 5 listopada 2010 r. do 23 stycznia 2011 r. będzie można obejrzeć Zbiory Metrologiczne Aliny i Juliusza Gustowskich. Politechnika Lubelska - wystawa z cyklu historia przemysłu lubelskiego prezentująca fabrykę wag.

Publikacje

Dział publikacje zawiera opis i linki do publikacji umieszczonych w internecie. Ostatnio przeczytane w Przeglądzie Technicznym nr 24 z 2010r " Wagi z Lublina. Autorzy - Krystyna Schabowska, Zdzisław Kwiatkowski

Historia nowożytna- sytem Robervala


Gilles Personne de Roberval
Rozwój wag mechanicznych i wprowadzenie nowych rozwiązań zapoczątkował francuski matematyk Gilles Personne de Roberval. Oryginalne nazwisko to Gilles Personne, urodzony 8 sierpnia 1602r w miejscowości Roberval niedaleko Beauvais (obecny departament Oise). W latach 1631- 1675 profesor matematyki na Królewskim Uniwersytecie Paryskim. Autor wielu odkryć matematycznych w tym ważne dla branży pomiarów masy odkrycie z 1670r dotyczące zasady równoległobku.

Wagi typu Robervala.

Wagę tworzą cztery elementy równoległoboku, połączone ze sobą za pomocą ruchomych przegubów oraz masywna podstawa (F) z kolumną (E) do której mocowane są przegubowo belki główne wagi. Głównym elementem wagi jest belka (A) zawieszona na przegubie w połowie swojej długości, końce tej belki zawierają również przeguby na których zawieszone są elementy pionowe (B) z zamocowanymi na sztywno szalami (C), w dolnej części, równolegle do belki głównej, znajduje się belka pomocnicza (D) zamykająca równoległobok.
historiawag.eu Belka pomocnicza zapobiega przechylaniu się szal wagi przy niecentrycznym położeniu towaru lub odważnika na wadze i wychyleniu się belki głównej i pomocniczej. Idea pracy jest analogiczna jak w wagach prostodzwigniowych szalkowych tzn. ważenie odbywa się poprzez równoważenie towaru ciężarkami. Jaką więc korzyść otrzymano wprowadzając nową, bardziej skomplikowaną konstrukcję? Uzyskano bardzo ważną cechę użytkową w postaci swobodnego dostępu do szalek wagi co zdecydowanie ułatwia manipulowanie
historiawag.eu przedmiotami i ciężarkami w porównaniu z wagami zawierającymi szale zawieszane. W konstrukcji Robervala szale znajdują się w górnej części wagi i to jest najistotniejszą zmianą która poprawiła walory użytkowe i przyniosła tak duża popularność tych wag. Z racji miejsca zamontowanie szalek wagi te zwane są wagami górnoszalkowymi. Konstrukcja Roberwala na trwałe i długo aż do dnia dzisiejszego umiejscowiła się w branży wagarskiej, powstało wiele wag, których doskonale zachowane egzemplarze przetrwały do dzisiaj. Wagi te spotyka się w wykonaniu różnych producentów z odmiennymi elementami ozdobnymi.
historiawag.eu Jako ciekawostkę należy podać że wagi tego typu mają też swoje poważne wady, które uniemożliwiały legalizację tych wag w niektórych krajach min. w Polsce i Rosji. Główną przyczyną powstawania błędów jest konieczność zachowania luzów wymaganych do swobodnego przemieszczania się czterech elementów równoległoboku co powoduje że elementy prowadzenia szalek nie mają jednoznacznie wyznaczonego położenia równowagi. Jednocześnie niemożliwe jest wprowadzenie zbyt małych luzów z powodu powstania dodatkowych oporów w ruchu elementów wagi i zmniejszenia dokładności ważenia. Wskaźnikiem uzyskania położenia równowagi jest wskazówka (H) na trwale mocowana do belki głównej oraz (najczęściej ozdobny) element mocowany na trwale do obudowy wagi spełniający rolę wskaźnika równowagi (G). Ważenie polega na zrównoważeniu ważonego towaru odważnikami tak by ruchoma wskazówka pokryła się dokładnie ze wskaźnikiem równowagi i odczytaniu masy nałożonych odważników.


historiawag.eu


Księgarnia Chrześcijańska księgarnia

Główny Urząd Miar w Warszawie

Urząd administracji rządowej, właściwy w sprawach miar i probiernictwa. Zbiory muzealne GUM

Muzea posiadające zbiory wag i odważników

Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku

Prywatne kolekcje

Marek Sandecki >- piękny zbiór wag i odważników

Ciekawostki kolekcjonerskie

Waga Rademachera - opis Radosław Skowron

Czy wagi to antyki - opis Jerzy Mikoszewski

© Copyright 2010 Historiawag |  Design by:Zkwiat |

Żadna ze stron nie może być wykorzystywana w celach komercyjnych. Przetwarzanie i publikacja wyłącznie za zgodą autora stron WWW !