www.historiawag.euhistoriawag.eu

Wystawy

W Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy od 5 listopada 2010 r. do 23 stycznia 2011 r. będzie można obejrzeć Zbiory Metrologiczne Aliny i Juliusza Gustowskich. Politechnika Lubelska - wystawa z cyklu historia przemysłu lubelskiego prezentująca fabrykę wag.

Publikacje

Dział publikacje zawiera opis i linki do publikacji umieszczonych w internecie. Ostatnio przeczytane w Przeglądzie Technicznym nr 24 z 2010r " Wagi z Lublina. Autorzy - Krystyna Schabowska, Zdzisław Kwiatkowski

Historia nowożytna

Strona zawiera informacje od XVII do końca XX wieku

Przez wiele wieków budowa wag nie ulegała zmianom były to zawsze wagi prostodzwigniowe wykonywane z postaci jednej podpartej belki. Wprowadzano pewne modyfikacje, poprawiające dokładność i powtarzalność ważenia. Zmieniano ich wygląd poprzez dodanie elementów ozdobnych, wprowadzono różne materiały do ich wykonania jednak zasadniczo nie zmieniła się ich konstrukcja i zasada działania. Dopiero wynalazki z okresu XVIII, XIX i XX wieku zmieniły zasadniczo wygląd i konstrukcję wag mechanicznych.
Wagi systemu Berangera i Robervala na trwałe znalazły miejsce w śród przyrządów do pomiaru masy.

historiawag.eu

Waga systemu Robervala


historiawag.eu

Waga systemu Berangera


W dziale tym przedstawię interesujące rozwiązania techniczne które zmieniły budowę wag, podniosły ich walory metrologiczne, użytkowe, techniczne. Zachowane egzemplarze wag znajdujące się w kolekcjach muzealnych w tym i prywatnych pochodzą i reprezentują okres największego rozkwitu myśli technicznej związanej z wagami mechanicznymi. Szczytowy okres życia wag mechanicznych przypada na na koniec XIX i początek XX wieku. W tym okresie opracowano najwięcej nowych konstrukcji a wagi produkowano wielkoseryjnie. Metrologicznie osiągnięto maksymalne dokładności odważania możliwe dla wag mechanicznych. Ten wspaniały okres rozkwitu wag mechanicznych "wag z duszą" osiągnął swój kres gdy w połowie XX wieku do pomiarów dołączyły nowe odkrycia techniczne związane z elektrycznością i elektroniką.

Księgarnia Chrześcijańska księgarnia

Główny Urząd Miar w Warszawie

Urząd administracji rządowej, właściwy w sprawach miar i probiernictwa. Zbiory muzealne GUM

Muzea posiadające zbiory wag i odważników

Muzeum Dawnego Kupiectwa w Świdnicy

Muzeum Oręża Polskiego w Kołobrzegu

Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku

Prywatne kolekcje

Marek Sandecki >- piękny zbiór wag i odważników

Ciekawostki kolekcjonerskie

Waga Rademachera - opis Radosław Skowron

Czy wagi to antyki - opis Jerzy Mikoszewski

© Copyright 2010 Historiawag |  Design by:Zkwiat |

Żadna ze stron nie może być wykorzystywana w celach komercyjnych. Przetwarzanie i publikacja wyłącznie za zgodą autora stron WWW !